Nieuws

Nog meer tijd voor vaststelling TVL Q3 2021 U krijgt nog meer tijd om de aanvraag voor de vaststelli…
Verder lezen
Vraag tijdig toeslagen en/of kindgebonden budget 2021 aan Kwam u in 2021 in aanmerking voor toeslage…
Verder lezen
Controleer definitieve LKV/LIV-beschikking 2021! Uiterlijk eind deze maand ontvangt u de definitieve…
Verder lezen
Tijd dringt voor aanvraag TVL Q4 2021 en TVL Q1 2022 voor startende ondernemers Bent u mkb-onderneme…
Verder lezen
Betaaltermijnen grote ondernemingen verkort Levert u als mkb-ondernemer of zzp’er goederen of verr…
Verder lezen
Start betaald ouderschapsverlof komt eraan Werknemers hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onb…
Verder lezen
Verplichte AOV voor zelfstandigen niet voor 2027! Het is een lang gekoesterde wens van de politiek e…
Verder lezen
Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden treedt op 1 augustus 2022 in werking Werknemers …
Verder lezen
Beleidsbesluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd Het kabinet heeft een beleidsbesluit gepubliceerd wa…
Verder lezen
Aflossingsregeling coronabelastingschulden versoepeld Heeft u als ondernemer tijdens de coronapandem…
Verder lezen
Voordeel bij verkoop woning tegen (lagere) WOZ-waarde Aan de onduidelijkheid over de fiscale gevolge…
Verder lezen
Met ingang van 2023 geen verdere opbouw oudedagsreserve mogelijk Onder voorwaarden mag u als onderne…
Verder lezen
Stand van zaken Pensioenakkoord en Wtp De parlementaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen (…
Verder lezen
Deadlines voor doorgeven werkelijke omzet TVL opgeschoven Heeft u TVL aangevraagd? Dan is het goed o…
Verder lezen
Zet tijdig stakingswinst om in lijfrente voor premieaftrek in 2021 Heeft u uw onderneming in 2021 ge…
Verder lezen
Oudedagsreserve tijdig omzetten in lijfrente voor premieaftrek in 2021 Wilt u uw oudedagsreserve omz…
Verder lezen
Let op tijdig terugvragen btw op zonnepanelen Hebt u in 2021 zonnepanelen aangeschaft? In dat geval …
Verder lezen
Loket open voor TVL Q4 2021 en Q1 2022 voor startende ondernemers Hebt u uw mkb-onderneming na 30 ju…
Verder lezen
Loket definitieve vaststelling NOW 5.0 open Het loket bij het UWV voor de aanvraag van de definitiev…
Verder lezen
Mogelijk toch compensatie box-3-heffing voor niet-bezwaarmakers Veel eerder dan verwacht heeft de Ho…
Verder lezen