Nieuws

De nieuwsmolen komt vanaf volgende week tijdelijk tot stilstand. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen…
Verder lezen
Eén van de laatste daden van het vorige kabinet was het aanbieden van het wetsvoorstel Wet werkelij…
Verder lezen
Als uw bv aan u dividend uitkeert, moet zij binnen een maand aangifte doen van de ingehouden dividen…
Verder lezen
Huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen € 29.400 en € 159.225 krijgen volgend jaar meer k…
Verder lezen
Hebt u uw onderneming in 2023 gestaakt en wilt u in dat jaar de stakingslijfrentepremieaftrek claime…
Verder lezen
Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boek…
Verder lezen
Enkele weken geleden berichtten wij u over een wijziging per 1 juni jl. in de overgangsregeling bij …
Verder lezen
Tot en met 2022 kon u pensioen opbouwen in de fiscale oudedagsreserve (FOR). Heeft u een FOR opgebou…
Verder lezen
Ook recht op LKV na overgang onderneming  Lange tijd was het onduidelijk of bij een overgang van ee…
Verder lezen
Herstel te veel betaalde box-3-heffing is onvoldoende De Hoge Raad, de hoogste rechter, heeft beslis…
Verder lezen
Aanvraagloket opent voor steun jonge landbouwers Bent u een jonge landbouwer (16 – 39 jaar) en hee…
Verder lezen
Vanaf 1 juni 2024 wijzigt overgangsregeling bij UBO-verplichting Sinds 27 maart 2022 moeten uw gegev…
Verder lezen
Box-3-spaarders: maak tijdig bezwaar tegen box-3-heffing in IB-aanslag 2023 Heeft u belast vermogen …
Verder lezen
Deadline nadert voor TEK-vaststellingsverzoek Heeft u gebruikgemaakt van de Tegemoetkoming Energieko…
Verder lezen
Laatste jaar aankoop bestelauto zonder bpm Als u nu een bestelauto aanschaft voor uw onderneming, be…
Verder lezen
Benut de studenten- en scholierenregeling Maakt u deze zomer gebruik van vakantiekrachten? Bijvoorbe…
Verder lezen
Meld arbeidsongeschiktheid bij uw pensioenfonds De meeste pensioenregelingen kennen een bepaling waa…
Verder lezen
Subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen private verhuurders Subsidieregeling verduu…
Verder lezen
Attendeer werknemers tijdig op vervallen wettelijke vakantiedagen Wettelijke vakantiedagen over een …
Verder lezen
Samenwoners opgelet – erft u van elkaar? Wonen u en uw partner samen? Dan kunt u – net als gehuw…
Verder lezen